#189294
grg

Ikke et bud – men bare lidt leg med tallene mhp. værdiansættelse.

Kreditforening er normalt 80% af belåningen => ejendomsværdi 424.000 (339.000 / 0,8) => værdi af pantebrev 85.000 (424.000 – 339.000).

Den mere rigtige metode var nok at sige handelsværdi af ejendom = 607.024 (339.000 + 193.024 + 75.000) medførende en realisationsværdi (hvis man bliver nødt til at sælge ejendom på tvang) på noget i stil med:

Værdi 607.000
nedslag 10% = -61.000
omkostninger ved salg anslået 10% = -61.000
Anslået misligehold på foranstående, ejendomsskat etc = -50.000
Salgsværdi: 435.000

=> Værdi af pantebrev = 94.000 (435.000 – 339.000)

Der der kan tale prisen er en god debitor, men det er det vel næppe siden de ikke har kunnet opnå fuld realkreditbelåning ??

Mit bud (uden at det skal ses som om jeg vil købe) på en kurs vil således være et sted mellem kurs 44 og 49, hvis man som privat investor skal have et afkast der står mål med den risiko man løber.

Jeg er ikke klar over hvor stort det profesionelle marked er for sådanne pantebreve i disse dage, men de kan forhåbeligt give en lidt bedre kurs, da de nok vil være mere gearet til at minimere tab og omkostninger ifm. tvangsrealisation.