#189192
thsv

Desværre havde der indsneget en ret alvorlig fejl i programmet!
Bidragsstigningen på 0,1% af restgælden var for et fastforrentet lån med afdrag opgivet til 166 kr pr. måned, dette er også korrekt for det 1. år, men målt over hele lånets løbetid bliver merbidraget altså blot ca. 40.000 kr, itedet for de oplyste 59.760 kr i programmet. Dette hvis der er tale om et 4% lån, er det et 3½% lån er merprisen endnu lavere grundet de større afdrag først i lånets løbetid.
Samtidigt er dette bidrag en del af renteudgiften, så skattefar betaler jo 32-33% af dette, afhængig af bopæl.
Men meget for dårligt at RD ikke opgiver den vurdering, der ligger til grund for deres nyberegning af adm.bidraget.