#189172
Anonym

Den model ham Realkredit Danmark direktøren omtaler har jeg mistanke om er samme model, som bruges til at fastlægge risikovægtede poster og nedskrivningsbehov ud fra Finanstilsynets regler.

Problemet er jo bare, at denne model ikke lægger op til at vurdere boligerne til markedspris i traditionel forstand, idet Finanstilsynet jo netop har indskærpet, at markedsværdien skal fastsættes til det boligen kan sælges til på indenfor en kort salgsperiode (i praksis tror jeg det er 3-6 måneder).

Herved er vi fremme ved, at boligerne i modellen skal vurderes til tvangsrealisationsværdi og det er jo altså en noget lavere værdi end det boligerne handler til i ren handel.

Som jeg ser det bliver kunderne groft vildledt ved at der gælder en pris når Realkreditinstituttet i købssituationen kan afgøre om der kan opnås 80% realkreditbelåning og en anden (og langt lavere) vurdering, når bidragssatsen skal fastsættes.

Det er bare ikke i orden at opbygge et sådant system.
– Hvordan skal vi nogensinde have tillid til realkreditten igen?
– Hvad blev der af det velfungerende realkreditsystem vi havde engang?
– Hvorfor skulle de finansielle supermarkeder ødelægge det 100 år gamle realkreditsystem?

For mig at se er der i den grad behov for at få opbrudt de finansielle supermarkeder.

Det skal ikke længere være muligt at sælge bank, realkredit og forsikring under samme tag!