#189004
pj53211

2,7%, men det følger som sagt nationalbankens indskudsbevisrente