#188980
Anonym

Igen og igen tager vi dig i manglende indsigt, faktuel fejl, fejlslutninger og uvederhæftige analyser. Skam dig Test!

Jeg har brugt omkring halvanden time på systematisk at sammenligne renter, priser for værdipapirhandel og opbevaring samt andre gebyrer i de to banker (AL-Bank og Danske Bank).

Der er selvfølgelig områder, hvor Danske Bank er billigst og der er er områder, hvor AL-Bank er billigst på gebyrsiden, men grundlæggende er forskellene ikke markante.

Til gengæld er indlånsrenterne markant bedre i Al-Bank end Danske Bank, mens de udlånsrenter der kan opnås på de produkter jeg påtænker at bruge (en kassekredit) er mindst lige så god som hos Danske Bank.

Sammenligningen er selvfølgelig set ud fra den måde jeg vil bruge banken på – dvs. jeg lægger til grund at jeg skal bruge realkreditfinansiering, indlånsprodukter, netbank, værdipapirhandel via netbank samt en mindre kassekredit på 50.000 kr.

Og når vi nu taler om Danske Banks prisbog, så vil jeg da lige henlede opmærksomheden på ågerpriserne på boligområdet (ikke renterne) men alle de spredte gebyrer der samlet summerer op til en formmue.

http://www.danskebank.dk/PDF/Priser-vilkaar-faktaark/Generelle-vilkaar/PRISBOGDB.pdf

Når man lægger alle Danske Banks gebyrer sammen, så er AL-Bank i hvert fald ikke dyrere når der kommer til prisen for at håndtere en bolighandel.

Og lad os så begive os ud i den tænkte situation, at jeg tager et eller andet lån i Danske Bank (eksempelvis et billån), hvor jeg aftaler en favorabel rente. Hvad skal jeg så bruge en sådan aftale til? Få måneder efter man er gået ud af døren har de jo sat renten 2-3% op igen! Med den uhæderlige praksis Danske Bank lægger for dagen er en sådan aftale ikke mere værd end en leasingkontrakt med Stein Baggers (a.k.a. Steen Bech’s) underskrift på.