#188752
HJL

Jeg mindes at have læst en tidsfrist på 8 uger men kan ikke komme på hvor den tidsfrist stammer fra. Jeg har fundet følgende svar som vidst ikke gælder alle ordninger, måske leder jeg videre i aften;

http://www.finanstilsynet.dk/Temaer/Forbrugere/Spoergsmal-og-svar/Forsikring-og-pension/Sporgsmal-liv-arb.aspx?sc_lang=da

Hvor lang tid må det tage et selskab at flytte min ordning til et andet selskab?
Den finansielle lovgivning indeholder som udgangspunkt ikke regler om, hvor lang tid det må tage at flytte en arbejdsmarkedsrelateret pensionsordning fra et selskab til et andet. Lovgivningen kræver imidlertid, at et livsforsikringsselskab skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder. Det følger af denne forpligtigelse, at et livsforsikringsselskab bør udføre en administrativ handling ved kundens anmodning herom indenfor rimelig tid og uden ubegrundede forsinkelser.