#188722
Anonym

Ja, “Sten Bech” sagen og de enorme nedskrivninger i Irland rejser seriøs tvivl om kreditvurderingskompetencerne i Danske Bank.

Og netop her bliver jeg jo som aktionær enddog meget bekymret. For det at kunne kreditvurdere ordentligt er en kritisk succesfaktor i forhold til langsigtet overlevelse og indtjening.

Problemet var jo også at sælgerne i Danske Bank var blevet for ivrige. Leasing forretningen eksploderede. Leasing kontrakter blev belånt i stort omfang – og dokumentationen var ikke altid lige god. Og hvad værre var, så er jeg bekendt med, at Danske Bank systematisk opsøgte virksomheder for at overtale dem til (på toppen af en højkonjunktur) at udbetale dele af egenkapitalen som dividende/udbytte til aktionærerne. Vi taler her om produktionsvirksomheder, som 2 år efter forsalget om udbetaling kunne samme virksomhed ikke få almindelige driftskreditter i Danske Bank.

Hvis ikke denne fremgangsmåde er DYBT UANSVARLIG OG LANDSSKADELIG, så ved jeg ikke hvad!