#114032
Anonym

Du kan oprette en konto for dit barn i hvilket som helst pengeinstitut:
Bekendtgørelsen om god skik: “§ 12. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.”