#188558
Michael

Jeg vil faktisk anse garantbeviset som værende mere risikofyldt end en bankaktie af den årsag, at en bank der så småt er på vej i økonomiske problemer altid vil indefryse garantikapitalen som noget af det første for ikke at miste yderligere solvens. Kunderne får derved slet ikke mulighed for at komme ud i tide hvorimod man altid kan sælge en bankaktie til markedskursen.