#188428
Anonym

Det er et kæmpe problem i at Danske Bank / Realkredit Danmark bruger et sæt vurderingsprincipper når det kommer til selve købssituationen, og et andet, når det kommer til de vurderinger, der lægger bag fastsættelsen af bidrag.

For vores vedkommende har Danske Bank nedvurderet lejligheden 12,0% mens Realkreditrådets officielle data for handelspriser viser, at priserne i samme periode er faldet 1,0% i vores område.

Begge vurderinger er skrivebordsvureringer, hvor data for de faktiske handelspriser pr. postnummer må formodes at være eneste rettesnor for banken.

Så hvorfor falder “før køb” og “efter køb” vurderingerne så forskelligt ud?

Ja for mig er der kun en logisk forklaring: Danske Bank anvender tydelig vis to forskellige vurderingsprincipper – uden at informere kunderne om det:

1) Faktisk handelspris på købstidspunktet.

2) Realisationspris i det jeg vil kalde en delvis tvangssalgssituation (altså hvor boligen SKAL afhændes indenfor en kort periode på 6 måneder). Denne vurdering anvendes når bidragssatsen skal fastlægges.

Og jeg mener det er så groft, at jeg kun kan opfordre alle kunder til at skrotte Danske Bank. Bidragssatsen er jo altså ikke det eneste eksempel på Danske Bank groft manipulerer kunderne til at tro, at de har fået et bedre og billigere produkt end de reelt har.

Det stærkt stigende renter, som gennemføres i en tid, hvor fundingomkostningerne er direkte faldende, er et andet eksempel på groft de facto aftalebrud.

Med de ufine metoder banken har brugt er det for mig at se ikke overraskende, at privatkunderne vurderer Danske Bank katastrofalt dårligt i seneste EPSI-kundetilfredshedsundersøgelse.