#188314
fk2001

F5 kan medføre et kurstab da det skal indfries til markedskursen, som vil være over 100, såfremt renten falder i perioden, hvorfra du optager lånet og frem til den dag det skal indfries. Men det kan også gå den anden vej. Stiger renten, falder kursen, og du får dermed en kursgevinst.

Renten er pt. lav, men den kan selvfølgelig gå lavere, hvorved F5 lånets kurs stiger. Eks. hvis kursen stiger til 102 koster det at indfri et lån på 1.000.000: 1,02*1.000.000 = 1.020.000, så altså 20.000 kr ekstra som du ikke får noget for. Stiger renten, falder kursen, og så går det den anden vej, så du tjener på situationen.

Fastforrentede lån er bedre stillet, da de har den fordel at de kan indfries til kurs 100 (man skal give 3 måneders varsel) såfremt kursen er over 100. Er kursen under 100 handles lånet til markedskursen. Man har derved mulighed for kursgevinst, og kan undgå kurstab.

Man skal huske på at huspriserne i nogen grad afspejles i rentens udvikling, således at kurstab/gevinst mere eller mindre udlignes i salgsprisen.

Hvis du har planer om at sælge, og gerne vil afdrage mest muligt, så skal du holde renten lav og afdragene høje. Det gøres nok bedst med et F5 med afdrag. Herved kender du rente og afdrag de næste fem år.