#188294
Anonym

Det normale vil vel være, at I får en vurdering af huset, hvor markedsværdien fastsættes.
Din exkone skal herefter enten betale sin del til dig kontant eller I skal have oprettet et gældsbrev.

Pas på med at lægge en ejendomsmæglervurdering til grund. Deres vurdering er ofte overoptimistisk. Omvendt er realkreditinstituttes vurdering ofte overpessimistisk, så det er ikke helt let at finde frem til en fair prisfastsættelse.

I praksis møder mange også den problemstilling, at bankerne, ved teknisk insolvens, nægter at medvirke til at dele gælden. Det efterlader 2 muligheder. Salg her og nu med tab, eller fortsat fælles ejerskab.