#188210
Bangee

Tror (men er ikke helt sikker) at det er “ulovligt” at optage ny gæld under en gældssanering.

Ment på den måde at det ophæver de indgåede aftaler pga. misligholdelse