Forside Fora Privatøkonomi Svinsk gebyr, overflytning af børneopsparing. Svinsk gebyr, overflytning af børneopsparing.

#188092
fk2001

Udklip fra Finansrådet:

“Hvad koster det at skifte bank?
Har du haft en indlånskonto i mere end 12 måneder, er det
gratis at lukke kontoen med tilhørende betalingsoverførsler
som fx BS Betalingsservice. Din nuværende bank kan fx
tage betaling for at afvikle dine lån, opgøre og overflytte din
pensionsopsparing eller overflytte dine værdipapirdepoter.
Eventuelle betalinger for disse ydelser skal være passende
og stå i rimeligt forhold til bankens faktiske omkostninger.
Husk også, at der kan være større omkostninger forbundet
med at flytte udenlandske værdipapirdepoter. Der kan også
være udgifter til fx tinglysningsafgift.”

En børneopsparing må vel betegnes som en indlånskonto.