#188078
HalliHallo

Ja, mon dog ikke Morten ved det. Han har, iflg. det oplyste, endvidere kun 100.000 kr., men selvfølglig kan han være en holden mand med 650.000 på en anden indlånskonto, men er vist sjældent med så store bankindeståender.

Særlige indlån tæller som bekendt ikke med i de 100.000 Euro, bare til orientering.