#113972
Anonym

Nultopskat er vist lidt for optimistisk med hensyn til, hvor nemt situationen kan håndteres. Der henvises sikkert til børn under 18 år ud fra den betragtning, at de må høre til husstanden. Men:
Hvis boligreguleringsloven gælder i de kommuner, der er tale om, vil inddragelse af ejerlejligheden i husstandens beboelse reelt betyde, at man nedlægger lejligheden som selvstændig beboelse, og det er ikke lovligt. Lejligheden skal genudlejes hurtigst muligt.
Junior må selvfølgelig gerne leje sig ind i lejligheden, men hvis han ikke betaler husleje, vil udlejer blive pålignet et skattepligtigt beløb, svarende til en passende husleje – ikke nødvendigvis markedslejen. Og ejendomsavanceskatten slipper ejerlejlighedsejeren ikke for, med mindre han selv flytter ind i lejligheden. Hvis man henviser til, at sønnen har beboet lejligheden som en del af husstanden, vil Skat sandsynligvis betragte det som en proforma foranstaltning med henblik på at slippe for ejendomsavanceskatten.
Investering i ejerlejligheder gi’r en masse besvær og kræver, at man kender reglerne. Hvis ejeren ikke vil leje lejligheden ud til fremmede, kan jeg kun anbefale at sælge. Køb i stedet for et sommerhus. Et sommerhus må man ikke leje ud hele året, og hvis man selv har brugt det, slipper man for ejendomsavanceskat.