#187570
grg

Ved en kurs på 82,45 svarer det til en effektiv rente på ca. 12,6%

ud fra en simpel regnemetode (er ikke 100% nøjagtig):

Udløb 23/3-15 dvs. 916 dage svarende 2,51 år. Gevinst ved udløb (100-82,45) 17,55 / 2,51 = ca. 7% p.a.

Hertil tillægges den direkte rente = 4,625% / 0,8245 = 5,6%

=> effektiv rente på 12,6%

Obligationerne er ganske rigtigt mere sikre end aktierne ved en konkurs, men ved et kollaps af selskabet er man bestemt ikke sikker på at få alle sine penge. Varebeholdninger, anlægsaktiver (herunder immaterielle) handles næppe til fuld pris i en sådan situation…

Så der er helt sikkert en risiko.

Markedet mener pt. at man skal belønes med en merrente på 12% ift. en sikker investering (dk statsobligationer) for at tage denne risiko.