#187464
peter holm larsen

Baggrunden for at binde sig i 10 år er jo netop en lavere rente – sådan er den økonomiske sammenhæng. Men selv om man låner i konvertible obligationer som f.x. 3% 30 år til kurs 96 – vil denne jo principielt også være inkonvertibel indtil kursen kommer over kurs 100 – ja i praksis må man antage at konvertering først er økonomisk fordelagtig når renten er ca. 1,5% under optagelsesniveauet – før en konvertering kan betale sig når der henses til omkostninger mv. på en 10 årig sigt.

Så med en 30 årig rente på godt 3% skal vi ned på 1,5% i en 30 årig rente – før man kommer til at konvertere en 3% 30 årig obligation – og jo det kan da ikke 100% udelukkes – men det skal trods alt ses i sammenhæng med gevinsten ved en lavere rente.

Plejer selv at give følgende eksempel – hvis du har følgende 2 muligheder:

1) Der er 90% sandsynlighed for du vinder 100.000 kr. og 10% sandsynlighed for du vinder 0 kr
eller
2) Du er 90% sikker på at vinde 5.000 kr. og 10% sikker på at vinde 1.000 kr.

Hvilken investering vil du så vælge:

Ja hvis du vil være 100% sikker på at vinde så skal man vælge 2 – hvis du vil optimere din gevinst henset til risiko så skal man vælge 1.

Men valget er jo op til den enkelte – og den enkeltes profil – for der er risiko ved næsten alle beslutninger – men det betyder ikke man ikke skal tage risici – blot vurdere dem fagligt.