#187452
Anonym

Peter, hvis du sad i 2007 og kiggede tilbage på de historiske flexrenter, så ville du have sagt, at det er komplet uasandsynligt, at vi nogen sinde ser en F1 rente på under 0,5%.

Bankerne rådgav også frem til 2007 erhvervskunderne, og ikke mindst kommuenrne, om at tage lån i CHF frem for kroner ud fra en filosofi om, at når CHF havde ligget snorlige overfor Euro/D-mark de sidste 15 år, ja så kunne man jo nok ekstrapolere dette. Spørg en kommune som Furesø eller Vejle, om de er tilfredse med det råd? Sandheden er jo, at hvis man havde kigget længere tilbage i historien, eksempelvis til 30’erne eller 70’erne, hvor valutaslangen brød sammen, så ville man have set langt voldsommere kursudsving.

Nu har jeg flere i øvrigt flere gange understreget, at jeg faktisk er enig med dig i, at deflationsscenariet som udgangspukt ikke er det mest sandsynlige, men pointen er bare, at man skal passe på med at ekstrapolere fortiden for meget ind i fremtiden. Sådan som tingene bevæger sig rundt lige nu, så kan vi ikke udelukke rette meget med 100% sikkerhed.

Tag nu bare fx USA. Her nærmer statsgælden i pct. af BNP sig den Italienske samtidig med statsunderskuddene fortsat ligger på 8-10% af BNP årligt. Dette er slet ikke holdbart og jeg har hørt flere makroøkonomer udtale med stor bekymring, at bunden risikerer at fuldstændig ud af den amerikanske lånekarussel når vi når hen omkring 2016/2017, hvilket vil sende chock tsunamibølger gennem hele den finansielle verden.

Hvad sker der så ?

Ja for det første så søger kapitalen over i det, der til den tid betragtes som nogenlunde sikre aktiver så som guld, CHF og formentlig DKK.

For det andet, så får vi et kæmpe gennemslag i realøkonomien med globalt vækstfald og deflationstendenser.

Centralbankerne vil selvfølgelig forsøge at intervenere, men det kan bestemt ikke udelukkes, at bølgerne vil være så voldsomme, at vi får kraftig deflation og negative renter så langt øjet rækker.

Så at binde sig 10 år frem i noget, der er inkonvertibelt, synes jeg personligt er et rigtigt dårligt råd.