#187008
Anonym

Det er helt normalt praksis, at store fælles gældsposter ikke bare deles, ved eksempelvis skilsmisse. Hvis et stort lån endelig deles i to lån, kræves ofte krydskaution, hvor begge hæfter for hinandens lån.

Krydskaution ved to lån, eller fælles hæftelse på ét lån, stiller banken og kunderne ens, men for mange er det rarere at have hver sit lån. Det er dog ikke anderledes, end at hvis den ene part ikke betaler for sit lån, hæfter den anden.

At banken ikke bare halverer gælden er vel egentlig fair nok, for de er typisk bedre stillede med to hæftende, frem for én, uanset parternes individuelle kreditværdighed.

Hvis endelig den ene part flytter den ene halvdel af gælden til en anden bank, vil den gamle bank ofte forlange, at den der flytter bank, fortsat hæfter for den gæld der er tilbage.

Ovennævnte praksis gør ofte, at par der bliver skilt med stor tilbageværende gæld, ofte er økonomisk bundne af hinanden i mange år.