#186952
thsv

Provenu: Du optager et lån på en million i 3½% obligationer til kurs 98, så er provenuet på 980.000 kr.
do. efter indfrielse: Bør være hvor meget du kontant for udbetalt, når alle omk. og det gamle lån er indfriet.

Diff.renter er forskellen på lånets rente og den rente, der kan genplaceres til.
Kan fratrækkes på selvangivelsen som renteudgifter. Dette sker ikke automatisk.

Omprioriteringskontoen er en del af den sikkerhedsstillelse, som banken yder i forbindelse med låneomlægningen, og herpå indestår ganske rigtigt de beløb, der kommer fra de forskellige lån. Ofte kun et skalkeskjul for et ekstra gebyr i forbindelse med oprettelsen af kontoen.