#186906
thsv

Kurstabet kan ihvertfald medlånes, da det er nettoprovenuet af lånet, altså kontantværdien.
Strengt taget må låneomk. ikke være dækket af de 80%, men førhen har man set stort på denne regel, men i fremtiden er reglerne for låneoptagelse nok noget strammere.