#186890
Anonym

Til rette vedkommende

Jeg har fremsendt nedenstående klage til RD klageafdeling samt et personligt og anbefalet brev til E. Kolding og direktøren for RD.

Jeg vil meget gerne opfordre jer til at gøre det samme, hvis I er kunder i RD.

Vedr. klage over prisstigninger

Hermed fremsendes en skriftlig klage over de prisstigninger, som Realkredit Danmark (RD) har foretaget og varslet i 2012.
Pr. 1.1.2012 betalte vi 551 kr. i bidrag på vores lån på xxxxxx., pr. 1.6.2012 830 kr. og med de varslede prisstigninger pr. 1.10.2012 kommer vi, efter RDs hjemmeside, til at betale til at betale 1050 kr. i bidrag. Det giver en stigning i bidraget på ca. 90 % på 9 måneder eller en fordobling. Det er altså langt udover det der er rimeligt og derfor falder det os for brystet, når Danske Banks direktør E. Kolding udtaler, at det ikke fordi de er gået til makronerne i pressen -det tyder jo på han ikke aner, hvad der foregår i banken og de prisstigninger som kunderne udsættes for.
Det skal siges, at ejendommen er solgt pr. 1.10.2012, men det ændrer ikke de, ja undskyld, vanvittige prisstigninger.
På vores andet lån på adressen xxxxxx pant nr. xxxxxx har vi for 2 måneder siden lavet en aftale om priserne på lånet hos Danske Bank – nu hæves prisen med 410 kr. om måneden. Er I selv af den opfattelse, at det er seriøst at lave en aftale med sine kunder og få måneder efter komme og kræve massive prisforhøjelser? Vi synes det ikke og vi vil ikke acceptere det.
Endvidere kan vi læse på RDs hjemmeside, at Carsten Nøddesbo udtaler: ”Vi har kort sagt et medansvar for at få flere til at afdrage og få færre til at vælge de helt korte lån. Ja, det er så et initiativ, som kunder skal betale for! Men hvad er sandhedsværdien i det sludder! Vi skal betale et bidrag på 0,9808 % for et fastforrentet afdragsfrit lån, mens vores flexlån F5K koster marginalt mere 1,0250 %. Hvor er gevinsten for mig ved at vælge et fastforrent lån – det er marginalt!
Hos Nordea koster et fastforrentet lån med afdragsfrihed efter deres prisstigninger ca. 0,75 % og hos Totalkredit 0,6625 % – hvorfor skal det være dyrere for os i RD?
Hvor er RDs medansvar for at have hældt penge efter kunder, som aldrig skulle have haft afdragsfrie flekslån! Køen ved håndvasken vokser hurtigt i RD og Danske Bank.
Både fra vores rådgiver i Danske Bank og hos ledelsen i vores afdeling har vi hørt den samme sang om øgede fundingomkostninger eller som de er instrueret i at sige; prisen på penge er steget”. Det passer jo ikke, da både ECD og Nationalbanken har sænket renten og jeres interbankrente CIBOR er heller ikke steget med mindre I som bekendt har manipuleret den.
Samlet set har de absurde prisstigninger hos RD og Danske Bank betydet, at vores loyalitet og generelle opfattelse af Danske Bank er meget lav for at sige det mildt.

Det skal siges at vi har været kunder i Danske Bank (BG bank) hele vores liv (xxxx år og xxx 7 år) og vores nærmeste familie er også kunder i banken og vi er dybt frustrerede over den behandling vi får i banken mht. priser på vores produkter. Danske Bank siger vi er rigtigt gode kunder med en solid økonomi. Hvornår begynder Danske Bank at behandle os sådan?
Vi regner egentligt ikke med at få noget ud af vores henvendelse andet end en ny sang om reguleringer og fundingomkostninger. Vi ønsker en ordenligt behandling og ikke fuldstændigt urealistiske prisstigninger, men det kan eller vil I ikke levere?