#186884
thsv

Næh, i et scenario med stigende rente vil det fastforrentede lån via kursfald beskytte friværdien, mens et flexlån blot bliver dyrere i rente, omend afdraget forskydes til senere, når renten stiger.
Prøv at checke kurser på 4% 2035 og 2038 i efteråret 2008, hvor den lange rente var over 7%, der kunne let skæres over 15% af restgælden ved en konvertering, eller hvis boligen skulles sælges.