#113866
Nultopskat

Næsten, men kke helt tricket er at konvertere en beskatning på 60 % til 28 % altså
Positiv kapitalindkomst (for nemhedsskyld) 100.000 bliver beskattet med 60 %
Renteudgift på 100.000 opvejer positiv kapital indkomst.
Det lånte beløb investeres i aktier, aktier betaler et udbytte på ca. 100.000 og en kurssigning (der ikke røres)

Udbyttet beskattes med 28 % op til ca 86.000 og 43 % af resten.
På denne måde får jeg udbetalt 69.900 istedet for 40.000.
Det er da en betragtlig forøgning af mit rådighedsbeløb !

Nogen vil sikkert foreslå en rate pension, men den ender jo også med beskatning på sikkert mindst 60 %
Her er der tale om beskattede frie midler, som jo netop kan bruges i tilfælde af dårlige tider, selvpension eller…