#186816
thsv

Har du checket hvad kursen er på F1 og F2!
Ved uændret rente vil kurstabet være yderst beskedent, og ved stigende rente vil der være tale om en kursgevinst!
Kurs 104 betyder jo for øvrigt, at obl.restgælden bliver ca. 960K ved et lån på 1 mill., og skrives en smule op ved hver termin, da den betalte rente jo ikke kan dække de 2% på obligationen.
Så populært sagt bliver kurstabet højst forskellen mellem F5-renten ved optagelsen og den rente, der er gældende ved indfirelse. F5 til 1,2 % og indfrielse 2 år før tid vil derfor koste ca. 1,6 kurspoint ved en F2-rente på 0,4% og er F2-rente blot steget en smule, vil der ikke være tale om et kursfald. Er F2-renten f.eks. 2 % om 3 år vil kursgevinsten være ca. 1,6 kurspoint.

Noget meget mere risikabelt er et F5-lån til f.eks. 5%, som skal indfris, når renten er faldet til 2%, så bliver kurstabet ca. 6 kurspoint ved blot 2 år til refinansiering.