#186698
Anonym

Henrik, som 32-årig kan du se frem til at blive pensionist om ca. 40 år. Efterlønnen kan evt. dække de sidste 3 år, men ordningen kan nå at blive ændret mange gange inden det bliver aktuelt for dig.
Personligt tror jeg ikke, det holder at forhøje pensionsalderen med så mange år som planlagt, for den forventede levealder stiger kun marginalt. Derfor må politikerne på et tidspunkt finde på nye love og regler for at de gamle i arbejdsstyrken kan beholde en indkomst.
Mit råd er helt klart at få udbetalt efterlønsopsparingen. Brug enten pengene, så der kommer lidt skub i økonomien, eller sæt dem ind på en pensionsordning. Dybest set er der ingen, der ved, hvad der er den bedste løsning.