#186638
thsv

Nok ikke så meget, det er mere interessant, hvordan den lange rente udvikler sig, se f.eks. udviklingen i renterne i perioden 2005-8.
http://www.realkreditraadet.dk/Default.aspx?ID=317

Rentespændet mellem kort og lang rente mindskes tydeligt, når den korte rente stiger, og øges, når den korte rente falder.

Kursen på 4% 30 år var nede i starten af 80’erne i efteråret 2008.