#186238
Michael

Ellers er dine bedste muligheder lige pt. er nok afdrags- og rentestop hos én eller flere af dine kreditorer således at du i en kort periode kan sende hele ydelsen afsted efter ét eller to af lånene. Kontakt kreditorerne (start med den du skylder mest) og fremlæg situationen og en realistisk plan for afviklingen hvis de kan give dig henstand i f.eks. 3-6 mdr.

De fleste vil kunne se fornuften i denne fremgangsmåde, men der er absolut ingen garanti for at de vil spille med alligevel. Men du kan jo være heldig…