#186170
Anonym

Nej ingen fulgte det råd under højkonjunkturen.

Desværre for bankerne, følger en større og større del rent faktisk dette råd lige nu. Jeg kender mange der blev som jeg selv blev færdige med universitetsuddannelsen omkring 2008, som stadig ikke har købt bolig og nu sidder både med en kvart, halv og sågar en million i opsparing til boligkøbet.

Jeg tror for så vidt du har ret i, at der er en flokmentalitet på boligmarkedet, men flokmentaliteten går begge veje!

Det var den flokmentalitet der drev kunderne ud i at sætte sig alt for dyrt op til finanskrisen, og det er nu samme floktmentalitet der afholder mange (i grunden) sunde privatøkonomier fra at gå ind i boligkøbet. Når naboen kan udskyde købet og spare op et par år mere, så kan jeg også.

Hvad angår tolagsbelåningen, så er den ikke lovbestemt endnu, men kan meget vel blive det når det udvalg regeringen sætter til at se på hvad der skabte boligboblen og finanskrisen fremlægger deres rapport.

Hvis vores gode realkreditsystem skal overleve 100 år mere, så skal vi efter min opfattelse have begrænset adgangen til flexlån, og løsningen kan meget vel være 2 lagsbelåning.

Jeg er dog mere tilhænger af en lidt hårdere løsning som indebærer et krav over at den samlede boligværdi ikke skal kunne belånes ud over 60% såfremt der er flexlån i boligen. Dvs. der vil så heller ikke kunne lægges et boliglån i banken oveni.

Den hårde løsning vil som altovervejende hovedregel indebære, at ingen, eller kun meget få, førstegangskøbere får flexlån.