#185918
Anonym

Jeg her i øvrigt helt enig med GP i, at de gode kunder som har alternativer, skifter bank eller nedbringer relativt sikre forretninger, mens dårlige kunder bliver tilbage med tiltagende forringet soliditet. Det syens nemlig det er rigtigt analyseret at DB’s fremgangsmåden optimerer på kort sigt, mens profitabiliteten på længere sigt skades.

Man tærer på fremtiden så at sige, for at komme ud af krisen nu.