#185860
Anonym

Kommentar til floskar
“må hun fremleje den lille lejlighed på vesterbro?”

Højst sandsynligt ikke, men høre bestyrelsen i andelsforeningen eller læs i vedtægterne om reglerne ved fremleje.

Normalt, er det kun tilladt ved udstationer, studie i udlandet og den salgs.

“når hun sælger en af lejlighederne skal hun så betale skat af evt. fortjeneste?”

Nej, i Danmark er fortjene ved salg af privat ejendom skattefrit. For at være omfattet af regler om beskatning ved salg af ejendom, skal hun kunne anses for værende professionel udlejer – det er ikke tilfældes ved fremleje.

Kommentar til General Prier
1. Det er ikke korrekt at man ikke kan gøre lejemålet tidsbegrænset, såfremt at der forefindes en såkaldt rimelig begrundelse. En rimelig begrundelse inkl. At være flyttet sammen men en og have et ønsker om at beholde lejligheden som sikkerhed, må anses som værende rimelig.
2. Det er dog rigtigt at der kun er fri huslejefastsættelser for bygninger opført efter 1.1.1992. Men det er ikke rigtigt at det skal være omkostningsbestemt husleje, det kan også godt være efter det lejedes værdi. Niveauet er ca. 600-1200 kr. pr. m2 pr. år, de 1200 kr. er i den meget luksuriøse ende som, de færreste reelt opfylder (på ikke fashionable adr. er det ikke muligt reelt at opnå).
3. Lejlighedens etv. salgsindtægten er IKKE skattepligtig, idet der er tale om fremleje af privat bolig og ikke professionelt udlejning. Hvis man ejere 3 boliger eller mere, er der som udgangspunkt altid tale om professionelt udlejning (også selvom man anser selv sig som privat person). Men ikke med 2 boliger samt et sommerhus.
General Prier du må prøve at sætte dig bedre ind i reglerne på området.

Kommentar til Mrfabricius
Der er tale om en lejekontrakt ikke købskontrakt og du kan ikke ved indførsel i lejekontrakten gør brug af lejelovens § 84 d af følgende grunde. For det første gælder det kun for ejerlejligheder og ikke andelslejligheder, for det andet er lejeloven gællende uagtet af kontraktens ordlyd.
Det øvrigt du skriver, er som du har sagt.