#185856
Anonym

Vedr. punkt 1 kan din datter indføje i pkt. 11 i købsaftalen at hun kan overtage lejemålet til eget brug med 1 års varsel efter lejelovens § 84 d (mener jeg der er).

Man kan nu ellers godt udleje tidsbegrænset, det kommer an på om tidsbegrænsningen er rimeligt begrundet i udlejers forhold. Hvis det er fordi lejligheden skal sælges og lejeren er klar over dette (står i lejekontralt) vil det kunne være iorden, men det er rigtigt som G.P skriver; her skal man passe rigtigt godt på. Retspraksis er i mine øjne lidt uklar vedr. hvornår det er “rimeligt begrundet i udlejers forhold”.

Det er helt rigtigt med reglerne om omkostningsbestemt leje. Man kan ikke “tjene kassen” på at leje ældre lejligheder ud. Kun nye opført efter 1992.

3. Så vidt jeg forstår vil hun have beboet begge lejligheder og en avance – hvis der altså er nogen i den nye – vil være skattefri, da den har tjent til bolig for hende. Det afgørende er om lejligheden reelt HAR tjent til bolig for hende; ikke om den gør det pt.

Iøvrigt er det de færreste andelsboligforeninger, der accepterer udlejning af andre årsager end rejse, udstationering etc (specifikt nævnt i vedtægter).