#185836
Anonym

Nu er Test velkommen til at kalde det forhold – at kunderne ikke har er finansuddannede for manglende indsigt eller overvejelse.

Men ærlig talt – i min optik svarer det fuldstændig til at kalde give ordblinde (som Test jo selv er) skylden for deres elendige danskkundskaber? De har simpelthen ikke været flittige nok i skolen.

De, der evner at læse købloven, vil vide, at der er en klar distinktion mellem på den ene side erhvervskøbet (hvor to professionelle handler med hinanden) og forbrugerkøbet (der er karakteriseret ved et asymmetrisk forhold, hvor den ene part er langt mere velinformeret end den anden).

I forbrugerkøb pålægger lovgivningen virksomhederne et særligt ansvar i forbrugerkøb, herunder et rådgiver- og produktansvar.

Nu har jeg ikke set konkrete afgørelser ved pengeinstitutankenævnet, men jeg hvis en kunde ellers kan dokumentere, at banken ikke har oplyst om konsekvensen af garantistillelse, eller kun har gjort det i en hengemt fodnote med småt, så vil jeg bestemt tror at ågerkalebanken ifalder et ansvar.

Når bankerne kan blive gjort ansvarlige for bondefangeri med Scandinote obligationer, selv om de har skrevet om risikoen med små typer bagerst i fodnoter, så kan de selvfølgelig også gøres ansvarlige for forsømmelser i forhold til at give god rådgivning om bankgaranti.