#185566
Anonym

Nu er emnet her jo altså Danske Banks rentestigninger, så at indlæggene handler om debattørernes subjektive holdninger til – og oplevelser af – Danske Bank meget godt i tråd med overskriften.

Og en kritik af Danske Bank, det er altså ikke et personangreb.

Derimod kan jeg da godt give John Norden ret i at tonene mellem debattøreren Mr. R. og undertegnede måske er kommet lidt højt op, med øgenavne som General Quicklån og Mr. IQ = 0. Det må vi jo så forsøge at moderere.

Debattørernes motiver og det at man som – lad os så kalde det bankmedarbejder eller pårørende til en bankmedarbejder – har en særlig interesse, det kan være relevant at få frem i lyset.

Jeg synes dog jeg vil minde om udgangspunktet, nemlig at Mr. R. blev ganske rasende over at jeg som ikke bankansat formastede mig til at give det råd, at i visse situationer kan gælden være kommet så meget ud af kontrol, og forholdet til banken kan være så fastlåst, at det bedste man kan gøre er at standse betalingerne til den pågældende bank i en årrække, derefter få styr på sit arbejde og liv og så senere efter en år uden aktivitet på lånene at forsøge at få en samlet aftale med kreditorerne.

Jeg synes også det er relevant at minde de gældsramte om at de såkaldte “rådgivere” i bankerne er bankens mand, som først og fremmest skal varetage bankens interesser med at skabe indtjening til virksomheden og få så meget ud af problemramte kunder som overhovedet muligt.

Jeg har fuld forståelse for at bankmedarbejdere er irriteret over kunder der med bankens øjne er besværlige fordi de stiller spørgsmål ved bankmedarbejderens råd, stiller spørgsmål ved bankens prisforhøjelser og forhandler om renten. Ikke desto mindre er det et meget godt råd, når banken igen og igen hæver rentemarginalerne. Jeg kan ikke rigtig se hvad standardpladdersmøren om at fundingomkostningerne er steget skal bibringe debatten herinde.

Lad os nu kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade.

Hvad sker der lige når tabene efterhånden er taget og bankerne er blevet kapitaliseret til de nye CRD-krav? Sætter de så realkreditbidraget ned igen? Reducerer de så rentemarginalerne for de eksisterende kunder? Nej, nej og atter nej! De vil komme til at skovle profit ind som følge af at markedet for finansielle produkter er ugennemsigtigt og kundernes skiftevillighed er så lav, som det er tilfældet. Derfor er der al mulig grund til at være kritisk overfor sektoren – og måske især sektorlederen, Danske Bank, som svinger taktstokken.