#185126
HalliHallo

Mon ikke “Vbturbo” og den dygtige “General Prier”, der netop har stillet intelligente spørgsmål til AL og LPS, er en og samme person, det er der noget der tyder gevaldigt på, ligesom BoSol, JET45 og Carlsjul er samme person, men lad det nu ligge.

Begge ses øjensynligt pludseligt at være store fortalere for alt hvad staten og sosserne i fagforeningerne styrer, det være sig ATP, LD, Fagpensionskasser, Arbejdernes Landsbank og Lån-og Sparbank, det er den helt omvendte verden set med mine øjne. Har nemlig tidligere forstået at de samtidig er af borgerlig politisk observans med stor sympati og støtte til Lars Løkke, som i øvrigt gør alt for at modarbejde disse foretagener.

Men tro I bare at ATP over tid, der selvfølgelig opererer i samme marked som de kommercielle pensionsinstitutter, kan levere væsentligt bedre afkast og have billigere administrationsomkostninger. At ATP d.d. er billigere på deres ene lovbestemte pensionsprodukt, hvor arbejdsgiverne m.v. har pligt til at overføre en vis sum pr. måned til dem, er jo logik for høns.

Efter min mening burde ATP afskaffes, da det jo er et latterligt lille beløb man betaler hver måned, vistnok 90 kr. og arbg. det dobbelte eller ialt 270 kr. På min firmapension går der til sammenligning ca. 25 gange mere ind månedligt. Det er så små pensioner ATP udbetaler, at man næsten er til grin. Gå dog samtidig ud at spørg pensionisterne om de kan mærke noget til de fantastiske afkast, I hævder ATP har opnået, men det kan jeg besvare med et stort nej. Det er sjældent at pensionsydelserne reguleres og af hvilken grund: Afkastet er slet og ret for dårligt.