#184958
Krisser

Som tilføjelse skal det dog nævnes, at dine forældre naturligvis kan kræve lånet fuldt indfriet. Du kan så enten betale, nægte at betale eller hævde beløbet var en gave. Hvis du vælger en af de to sidste muligheder, kan dine forældre med rette anlægge civilt søgsmål. Medmindre du lyver i retten, vil afgørelsen være at du skal betale straks (og ovenstående indlæg vil da kunne være et afgørende bevis).

Da der ikke er en aftale om lånet, kan du, udover at risikere at blive dømt til at betale pengene tilbage, risikere, at SKAT betragter beløbet som en gave. Det betyder ikke at du må beholde pengene, men det betyder at du vil skulle betale gaveafgift af det der overstiger hvad du må få. SKAT kan desuden vælge at kræve en tilsvarende bøde for skatteunddragelse.