#184754
Anonym

Magkri

Jeg har tilladt mig at samle lidt op på nogle velkvalificerede råd her som du måske kunne bruge til.

Uden at kende til din situation i detaljer og din reelle historik i Danske Bank så
ville jeg (hvis du ellers virkelig har orden i sagerne) samle op på General Priers meget kompetente indlæg.

Prøve at kontakte nedenstående finans rådgiver (evt. få en reference til en anden i dit nabolag)

Kim Valentin rådgiver private om deres økonomi i Finanshuset i Fredensborg

Det burde være muligt at få prøvet sagen ved domstolene (den kan muligvis defineres som principiel og dermed burde du kunne få fri process imod Danske Bank)

Det burde være muligt for en økonomisk jurisk at procedere hvor grænsen går fra et kunne betragte sagen som seriøs bankforretning og hvornår det kan betragtes at være åger.

Altså at banken handler i ond (grisk) tro
En Bank som Danske Bank (det bør ihvertfald være en del af det der skal procederes) kunne have forudset den høje udlåns gearing kunne bringe dig i en udsat situation (kaldes kulpa)
Set i det lys at Reallønsudviklingen i DK har ca. 25-30% imod prisudviklingen på boligmarkedet på 200-300%
Det burde Danske Bank ikke kunne bevise at den ikke kunne forudse.

Næst bør være at når staten fifler med betingelserne/konditionerne for banken (giver den en uforholdsmæssig god fordel) ved at sætte lige vilkår ud af kraft sammenlignet med resten af erhvervslivet , så bør du argumentere at kunne opnå samme ret.

Til sidst bør der procederes for at sammenlignlige banker: se nedenstående eksempel vedr. Express bank – General Priers

At Danske Bank tager sig uforholdsmæssigt betalt sammenlignet med en tilsvarende bank (der har en langt højere risikoprofil i deres udlåns profil)

==========================================================================
Udnyttelser/åger (Aftaleloven § 31)
[En aftale er ugyldig når…]løftegiver har været udsat for, at løftemodtager eller tredjemand har udnyttet ensvaghedstilstand hos løftegiver. F.eks. manglende indsigt, pengenød (risikoafvejning), letsindighed, afhængighedsforhold, og løftemodtager har opnået en betydelig økonomisk fordel.

Det er værd at huske på, at det trods alt var banken der kreditgodkendte kunderne tilbage i 2004, 2005, 2006 og 2007 til boligkøb, selv om banken burde have indset at prislejet var stærkt opskruet og der var al mulig grund til at udvise forsigtighed.

Jeg glemte for øvrigt at sige, at eneste grund til Danske Bank ikke kom ud med et enormt underskud tilbage i 2008 var, at man reklassificerede store dele af sin obligationsbeholdning, således at beholdningen ikke længere blev fastsat til markedspris.

Havde man ikke lavet dette nummer var Danske Bank formentlig i alvorlig fare for ikke at kunne opfylde kapitaldækningskravene ved årets afslutning. Så også her skylder Danske Bank en tak til staten/finanstilsynet, som ekstraordinært tillod banken at lave denne omklassificering

Bare lige for at tage et eksempel så har Ekspresbank, som lever af højrisikabelt udlån uden nogen form for sikkerhed, tabsprocenter på 4,5%. Da bankernes risiko trods alt er noget mindre end Ekspresbank, så forekommer det voldsomt og ublu, at boligejere, som sælger med tab stilles overfor forbrugslån på 15%.

Af dette kan vi konkludere, at bankens bedste kunder ikke er solide, solvente kunder med høj sikkerhed. Nej, de virkelig profitable kunder det vi kalder dårlige kunder, altså teknisk insolvente kunder og kunder som har forbrugslån efter boligsalg med tab.
===================================================================================

Hvad du så vælger at stille op med ovenstående råd – lader jeg være op til dig.

Det kunne dog være en stor tilfredsstillelse at se Danske Bank’s brand og image udstillet i medierne (David versus Goliath)