#184712
Anonym

Du har selvfølgelig ret i at det i sidste instans er kundens egen skyld, hvis vedkommende sætter sig for hårdt, lige som Danske Bank burde have båret tabet tilbage i 2008 og 2009, da man ikke kunne funde sig på kapitalmarkederne. Det var dem, der havde sat sig for hårdt.

Det er også din er din egen skyld at du staver så dårligt fordi du ikke har passet din skole. Der skal “g” på sag og Tudemarie staves nu engang i et ord.

Men ærlig talt mener jeg, at bankerne er meget tæt på et brud mod aftalelovens ågerbestemmelse, når de hæver renterne så dramtisk og udnytter at kunderne på grund af den generelle fundingsituation har vanskeligt ved at skifte 80+ intervallet, det gælder ikke mindst de teknisk insolvente og de der sider med forbrugslån efter salg med tab.

Udnyttelser/åger (Aftaleloven § 31)
[En aftale er ugyldig når…]løftegiver har været udsat for, at løftemodtager eller tredjemand har udnyttet ensvaghedstilstand hos løftegiver. F.eks. manglende indsigt, pengenød (risikoafvejning), letsindighed, afhængighedsforhold, og løftemodtager har opnået en betydelig økonomisk fordel.

Det er værd at huske på, at det trods alt var banken der kreditgodkendte kunderne tilbage i 2004, 2005, 2006 og 2007 til boligkøb, selv om banken burde have indset at prislejet var stærkt opskruet og der var al mulig grund til at udvise forsigtighed.