#184596
peter holm larsen

Ja I er alle dækket med 100.000 EUR, idet garantien gælder pr. indskyder.

Det er dog væsentligt at slå fast, at der naturligvis skal være tale om, at det er børnenes egne penge og ikke nogle du “parkerer” i hos dem som lån i din stilling som værge hos børnene.

Beløb i den størrelse du nævner skal muligvis, indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling, hvilket du bør undersøge.

Bemærk tillige, at du som hovedregel ikke kan låne penge ud til dine børn hverken rentefrit eller med rente, med mindre det er godkendt af Civilretsdirektoratet. Renter på børnenes konto vi i så fald skulle beskattes jf. KSL hos forældrene.

Men som du stiller spørgsmålet og formoder du opfylder lovgivningen – så er børn naturligvis sikret på helt samme vilkår som alle andre borgere og de er således sikret med 100.000 EUR hver.