Forside Fora Privatøkonomi Først huskøb – realistisk? Først huskøb – realistisk?

#184548
Anonym

For 4 år siden ville I formentlig uden problemer kunne have fået et lån i den størrelsesorden givet de nævnte indtægts- og gældsforhold. I dag er det noget vanskeligere.

Set med bankens øjne er der nok især tre forhold, som skaber problemer:

1. Der er en vis usikkerhed om din kærestes indtægt og samtidig er jobmulighederne i hendes branche er lidt vanskelige lige nu.

2. Inklusiv købsomkostninger, flytteomkostninger og det I skylder i forvejen, starter I ud med at være insolvente med ca. 200.000 kr.

3. I får svært ved at nå op på det krævede rådighedsbeløb, som vel efterhånden skal være mindst 13.000 kr. for et par med et barn i de fleste banker (kender ikke Nordeas præcise krav).

Hvis vi regner lidt på det, så vil banken nok i en standardmodelberegning kræve, at I kan sidde med:

a) Et 20-årigt boliglån på 540.000 kr. med afdrag til 10% i rente. Boliglånet dækker over den eksisterende gæld, købsomkostninger plus belåning af den nye bolig.

b) Et 30-årigt realkreditlån på 1.360.000 kr. til en effektiv rente før skat på 4,25%

c) Et budget, hvor der afsættes et beløb til ejendomsskatter, renovation, vedligeholdelse af huset etc.

Lånene giver med de forudsætninger jeg har stillet op en samlet låneydelse på knap 12.000 kr. før skat, hvilket jo nok giver et for lavt rådighedsbeløb. Derudover er det slet ikke givet, at Nordea vil lade jer lægge forbrugslånet ind under boliglånet.

Så alt i alt synes jeg det ser lidt svært ud for jer. Men I er jo unge endnu og ser ud til at have rigtig godt gang i afdragene på gælden. Hvorfor ikke vente 2 år med at købe? Til den tid er boliggælden ude af verden hvorved I kan få bedre vilkår i banken.

Jeg ville i øvrigt heller ikke købe bolig lige nu, hvor alt peger i retning af at yderligere prisfald på parcelhuse. Hvis I starter ud som teknisk insolvente med 200.000 og priserne falder yderligere 250.000 kr. (svarende til et prisfald på 15%) så står I virkelig med et gældsproblem, hvis I pludselig rammes af arbejdsløshed eller skilsmisse/brud.

Jeg gætter på rådet udskydelse af boligkøbet nok ikke er det I ønsker at høre, men ikke desto mindre tror jeg det er et godt råd til jer.