#184544
Anonym

GP

—-
Og hvis vi så ser på bankforretningen isoleret fra realkreditforretningen og danske markets, så har bankforretningen faktisk givet betragtelige underskud siden 2008. Sandheden er jo at det er på risikoafdækningsprodukterne til institutionelle investorer, at Danske Bank har tjent pengene over de seneste år.
—-

Ja det er på tide at vi får gjort op med bankernes “Bundle produkter” og finansielle supermakeder.

For os alm. kunder ødelægger det konkurrence at feks. RD bruges til at kanallisere overskud over i bankerne (formoder at Nordea og Nykredit gør det samme)

Der ville jo være helt andre bidragssatser hvis dette eks.vis ikke var tilladt.
Det samme ville jo gøre sig gældende på pensions og forsikringsområdet.

Det er meget dygtigt af sektoren at sløre gennemsigtigheden og det er for dårligt at politikkerne ikke giver kunderne mulighed “frit sygehus valg” lov til at shoppe rundt i markederne sådan at straffen kunne falde promte.

Jeg har ihvertfald lært en hel del af dine indlæg , og vil udvise den største agtpågivenhed på ikke at havne i en indlåsningsfælde eller rente karrussel.
(giver det straks videre i familien og venner) –