Forside Fora Privatøkonomi DanskeBank sætter udlånsrenten op endnu engang – 0,50% DanskeBank sætter udlånsrenten op endnu engang – 0,50%

#184532
Anonym

Nu kan man læse ud af Nationalbankens rentestatistik at pengeinstitutternes gennemsnitlige indlånsrente er 1,1% (dette er en sammenvægtning af anfordringsindskud og tidsindskud).

Det kan simpelthen ikke passe, at bankerne skal opkræve udlånsrenter på almindelige boliglån med pant i boligen på 8-12% når man samtidig kan tilvejebringe indlån til en gennemsnitlig pris på 1,1% og betaler Euribor + 0,8% for så vidt angår SDO finansiering.

Marginalerne på almindelige billån, kassekreditter, boligfinansiering fra 80+ etc. er nu så høje, at det slet ikke står mål med den risiko der er i produkterne. Derimod er marginalerne på SDO finansiering i intervallet 0-80% stadig nogenlunde rimeligt prissat.

Det er med andre ord kunderne med de mindste sikkerheder der finansierer hele gildet. Og selvfølgelig skal lavere sikkerhed resultere i højere priser. Men det man nu lægger oveni er så voldsomt, at det slet ikke står mål med risikoen for udlån med lavere sikkerheder.

Bare lige for at tage et eksempel så har Ekspresbank, som lever af højrisikabelt udlån uden nogen form for sikkerhed, tabsprocenter på 4,5%. Da bankernes risiko trods alt er noget mindre end Ekspresbank, så forekommer det voldsomt og ublu, at boligejere, som sælger med tab stilles overfor forbrugslån på 15%.

Af dette kan vi konkludere, at bankens bedste kunder ikke er solide, solvente kunder med høj sikkerhed. Nej, de virkelig profitable kunder det vi kalder dårlige kunder, altså teknisk insolvente kunder og kunder som har forbrugslån efter boligsalg med tab.