#184404
Anonym

Hej Sorte tal

Jeg har forståelse for, at det kan være irriterende at skulle betale renter for mellemfinansieringen.

Det er imidlertid værd at huske på, at det ikke er banken, der har købt henholdsvis solgt jeres bolig. I har selv indgået aftalerne og betingelserne i købsaftalen.

Der er intet til hinder for, at I i købsaftalen havde krævet, at I skulle have lov at bruge pengene, straks køber betalte jer dem. Det er heller ikke forbudt at aftale, at køber skal betale jer pengene før overtagelsen.

Jeg tror imidlertid ikke, I får nogen køber til at acceptere ovennævnte betingelser, for køber vil så stille sig selv meget dårligt under handlen – I har jo selv købt en anden bolig, så i kan jo sætte jer selv i købers situation.

Om I kan få det indført i købsaftalen eller ej, er imidlertid heller ikke min pointe!

Min pointe er, at det er jer selv, og ikke banken, der har indgået aftalen!

Så det rigtige må være, at du retter din frustration og harme mod dem, du skal rette den imod – nemlig dig selv.

Spørgsmålet er, hvem der skulle have rådgivet jer om, at I ikke kan bruge pengene fra salget, straks I får dem fra sælger, herunder hvornår sælger skal betale til jer.
Ja, I har i hvert fald betalt et stort beløb til mægler, så et bud er, at I kontakter dem og spørger til den manglende rådgivning ved udformning af købsaftalen.

Måske mellemfinansieringen bunder i, at købers advokat ikke har frigivet pengene til jer fra jeres salg.

Men det er jo heller ikke jeres banks skyld, eller hvad? Og så er det vel heller ikke rimeligt, at banken skal bøde for det ved at give jer mellemfinansieringen gratis.

Her må I rette jeres harme mod købers advokat.

Mit svar til dig er ikke fordi, jeg ikke selv kunne tænke mig, at få lån og mange andre ting i livet gratis eller til næsten ingen penge – altså at andre skal betale for mig.

Det forekommer mig imidlertid lidt besynderligt, at andre skal betale for, at du ikke har indgået en fordelagtig aftale ved salget af din bolig.

For god ordens skyld skal jeg sige, at jeg i mit svar har forudsat, at I ikke har været tvungne til at benytte jeres bank – eller med andre ord har jeg forudsat, at I har været frie til at vælge at skifte bank, inden I skrev under på mellemfinansieringen.

Ligeledes har jeg forudsat, at banken ikke har holdt renten og eventuelle gebyrer hemmelige for jer. Med andre ord har jeg forudsat, at I har fået oplyst renter og gebyrer, inden I selv indgik aftalen om mellemfinansieringen.

For er disse forudsætninger ikke til stede, så er der jo tale om ulovlige, måske endda kriminelle handlinger. Og i så fald skal I skynde jer at tage fat i en advokat, som så vil hjælpe jer.