#184222
Anonym

Nej nu afslører du da, at du er komplet uvidende ud i selv de simpleste bankbegreber Mr. R.

Det er jo altså ikke solvensprocenten, der er det primære problem for Danske Bank og andre banker. Nej, det der presser bankerne er øgede krav til kernekapital og restriktioner på hvad og hvor meget hybridkapital, der ifølge CRD IV direktivet kan indregnes i kernekapitalen.

Men når det så er sagt, så er Danske Banks fundingomkostninger jo kun steget marginalt. Hvor banken før betalte 3 mdr. Euribor + et tillæg på omkring 0,2% så betaler de Euribor + 0,8%. Så fundingomkostningerne er ikke steget særligt meget.

Prisen på hybrid kernekapital er steget noget mere, men vægter dog trods alt heller ikke det store i Danske Banks funding. Så alt i alt kan Danske Bank maksimalt hæve marginalen 1% med grund i stigende omkostninger.

Den reelle begrundelse for prisstigningerne, hvis vi skal kalde en skovl for en skovl og en spade for en spade, det er, at Danske Banks dømmekraft fra 2000-2008 svigtede lige så meget som Landmandsbanken gjorde det under Glückstadt fra 1918-1922.

Købet af National Irisk Bank og Northern bank var en katastrofe, som ind til nu har kostet Danske Bank 18 mia. kr. i nedskrivninger og som formentlig vil koste mindst 12 mia. yderligere.

Den komplet uansvarlige udlånsgearing og “tyndslidning af kernekapitalen” fra 2005-2007 var en anden katastrofal disposition i Danske Bank. Uden statens tiltræden i både 2008 og 2009 vil Danske Bank ikke have overlevet.

Det er disse fatale dispositioner, som er årsagen til, at Danske Bank i dag hæver renterne voldsomt og kræver de risikotillæg som de retteligt burde have pålagt kunderne i de gode år ind hos gode og sikre kunder i de dårlige år.