#184164
Anonym

Til venlig orientering Bertelsen, så er det altså ikke bare kunder, som Magkri, med et begrænset engagement i form af en kassekredit ol., som rammes af ågerrentestigningerne.

Jeg vil regne vores husstand for at tilhøre gruppen af nogenlunde solide kunder. Vi er begge i job og vi er, trods boligprisfald, solvente i kraft af vi har lavet et merafdrag på 250.000 kr. på boliglånet i 2010. Derudover har vi en relativt lav belåningsgrad i forhold til indkomsten på ca. 2 gange årsindkomsten. Og vi har et rådighedsbeløb væsentligt over standardkravene.

Hvis vi nu måler op imod nationalbankens udlånsrente, som var 1,15% på det tidspunkt vi købte bolig, så fås følgende reultat:

På købstidspunktet aftalte vi en rente på 5,25%, hvilket på købstidspunktet gav anledning til en aftalt rentemarginal på 4,10%

Før vi for nyligt gjorde indsigelse mod rentestigningerne var renten steget til 8,25%, mens Nationalbankens udlånsrente i samme periode var faldet til 0,20%, altså en rentemarginal på 8,05%.

Med andre ord har Danske Bank hævet rentemarginalen med 3,95% for et par solvente kunder med relativt lav risiko (målt ud fra belåning i forhold til boligens værdi og belåning i forhold til indkomst).

De facto er der efter min opfattelse tale om et løftebrud fra Danske Banks side (de aftaler et og løber fra det straks). De jure (altså rent juridisk) er aftalen naturligvis overholdt. Banker der på denne måde løber fra aftalerne dagen efter de har indgået dem, vil jeg ikke vedblive at være kunde i.

Og lad mig så lige påpege, at renten ikke er steget til samme ågerniveau hos hovedkonkurrenten, Nordea. Her kan man eksempelvis stadig få et Prioritet Boligkøb lån til 6,45%.