#184128
Mr R

Magkri det var ikke ment som en grov bemærkning så hvis jeg har støt dig vil jeg gerne sige undskyld. Det var dog ment som realistisk betragtning af renten. Det er dog ikke altid det folk har lyst til at høre.

Citat fra General Prier:
Det Mr R. ikke forstår eller ignorerer i sit ubehjælpsomme forsvar for Danske Bank, det er, at mindst 50% af kunderne ikke bare kan skifte. Punkt 1, fordi de høje tiftelsesomkostninger på boliglånene giver et “kunde-lock-in” i de første år. Punkt 2, fordi teknisk insolvente kunder og ex-boligejere der har realiseret et tab bare ikke kan skifte i en tid, hvor kreditterne er stramme

Hvordan finder du frem til at jeg ikke forstår eller ignorere det? Man diskuterer ikke ordentligt ved at putte ord i munden på folk.
Jeg er ude mærket klar over hvilket helvede rent økonomisk det kan være for folk at bla. at blive skildt. Det er nok en af de hyppigeste årsager til tvangsauktioner på Bolig området.

Desuden vil jeg tilføje at jeg er enig i det du siger, at det ikke altid er god politik at skrue på renten, så folk ikke kan følge med. Jeg er dog ikke overbevist om, at det altid er tilfældet at sagerne løses på den måde i bankerne. Husk på, at der altid er to sider af en sag og at bankerne ikke har mulighed for at forsvare sig i specifikke kundesager, mens kunderne frit kan gøre det.

Citat General Prier:
Danske Bank har valgt en strategi optimerer på kort sigt, men suboptimerer på lang sigt! Lige nu træder Danske Bank i den grad solvente boligejere uden større friværdi, teknisk insolvente boligejere og ex-boligere med usikrede lån over tærerne. Det banken, lige som Mr. R, igonorer er, at langt de fleste af disse kunder med tiden kommer fri afgælden og igen kan skifte frit. Når det sker må Danske Bank sige farvel til (de til den tid) gode og solvente kunder og det vil koste på bundlinjen.

1. Har du overhovedet belæg for den udtalelse om Danske Banks strategi?

2. Igen putter du ord i munden på mig. Lad os holde en sober tone også selvom vi måske ikke er enige. Det du taler om er jo totalt barnelogik, at kunder blive sure på den bank der sætter renten op i sær hvis de allerede er i presset situation.