#184052
Anonym

Habermas, det du ikke forstår er, at lejeloven har en række præceptive bestemmelser.

Du kan skrive lige hvad du vil under §11 i lejekontrakten, men hvis det strider mod lejelovens samt boligreguleringslovens præceptive besmtemmelser, så er aftalen ganske enkelt ikke gyldig.

Hvis du fx tidsbegrænser lejemålet i 2 år (og den eneste begrundelse du har er, at du ikke vil sælge her og nu med tab) så vil både huslejenævn og boligret uden tøven tilsidesætte tidsbegrænsningen, og lejeren vil derefter kunne bo i lejemålet tidsubegrænset.

En gyldig grund for tidsbegrænsning er eksempelvis udstationering. Det er ønsket om at undlade at realisere et tab deriod ikke!