#183796
test

Såvidt jeg har forstået det er tilbudte en fremrykning af beskatningen på kapital pension det kommer til at gælde for alle. Os der ikke er gået på pension inu kan så bare ikke disponere over pengene inu. Den lavere beskatning bliver såvidt eg ha forstået tidsmessigt begrænset