#183730
nielsens

Tak – ja, det var en noget tydeligere orientering end den i Radioavisen. Nu forstår jeg, hvad det drejer sig om.